SuomeksiPå svenska

Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria

Lovisa och sjöfarten

Lovisa sjöfartsmuseum på det gamla hamnområdet vid Skeppsbron drivs av Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria. Museet är byggt i stil med de gamla saltbodarna från 1700- och 1800-talen. Den 100 år gamla bogserbåten Onni och sektorfyren, som finns på området, tillhör även stiftelsen.

Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria bedriver även forsknings- och publikationsverksamhet. Publikationer utgivna av stiftelsen säljs i museet.

 

Delegationen 2019

Antti Muuronen, ordf.

Raimo Nyman, vice ordf.

Kaj Andersson


Ulrika Rosendahl

Tapani Salonen

Folke Lindborg
Kaarina Lampén
Arto Henriksson
Jonas Dufvelin

Styrelsen 2019

Gunilla Törnblom, ordf.

Kristina Elo, vice ordf
.
Peter Carling, sekr.
Bengt Wilhelmson

Johan Stenström

Mauritz Möller